უკვე 2016 წელს დასრულდება მშენებლობა Agora Garden-ის, რომელიც იქნება ერთგვარი კომპრომისი დედა-ბუნებისა და ადამიანის ქმნილებებს შორის

 

Agora Garden-ის სურათის შედეგი

 

ნაგებობა იქნება მწვანე, ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით: ყველა სართულზე აშენდება ბაღები და სპეციალური აღჭურვილობების დახმარებით მათი მოვლა უფრო ადვილი გახდება

 

Agora Garden-ის სურათის შედეგი

Agora Garden-ის სურათის შედეგი

 

" />
GE   /   EN
ბლოგი

Agora Garden

უკვე 2016 წელს დასრულდება მშენებლობა Agora Garden-ის, რომელიც იქნება ერთგვარი კომპრომისი დედა-ბუნებისა და ადამიანის ქმნილებებს შორის

Agora Garden-ის სურათის შედეგი

უკვე 2016 წელს დასრულდება მშენებლობა Agora Garden-ის, რომელიც იქნება ერთგვარი კომპრომისი დედა-ბუნებისა და ადამიანის ქმნილებებს შორის

 

Agora Garden-ის სურათის შედეგი

 

ნაგებობა იქნება მწვანე, ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით: ყველა სართულზე აშენდება ბაღები და სპეციალური აღჭურვილობების დახმარებით მათი მოვლა უფრო ადვილი გახდება

 

Agora Garden-ის სურათის შედეგი

Agora Garden-ის სურათის შედეგი